top of page

Vestlandskonferansen

I 2019 ble Vestlandskonferansen gjennomført i Griegsalen i Bergen som den første av konferansene i Bergen og på Vestlandet. Det var et stort løft for Sparebanken Vest, og satsingen var vellykket. Nærmere 60 speakers bidro i en utradisjonell konferanseform, med høyt tempo og svært avanserte tekniske løsninger, til en fullsatt sal. Vi bisto med programutvikling, deltakerhåndtering og full teknisk planlegging og gjennomføring. 

Vestlandskonferansen 2020 vil samle 1600 ledere, politikere, gründere og studenter som ønsker å være med å utvikle Vestlandet, til en møteplass i verdensklasse. Vi ser fram til arbeidet med å utvikle denne konferansen, som har som et uttalt mål å bli en av Nordens viktigste konferanser. 

Les mer om Vestlandskonferansen her, og sett av datoen 03.03.2020!

TBR_3500.JPG
TBR_3439.JPG
TBR_4262.JPG
TBR_3429.JPG
bottom of page